Ранно детско развитие

Ранно детско развитие в квартал Факултета, София

Анна Илиева

Координатор „Ранно детско развитие в уязвими общности“

Имам деветнадесет годишен опит в неправителствения сектор, с участия в здравни и образователни програми, насочени към ромската общност. Организирала съм  работни срещи и кампании в общността по различни програми и инициативи. Работила съм като сътрудник на терен и ръководител на здравно образователни групи на младежи  и техните семейства. От 2007 година работя като здравен медиатор към Столична община. През целия си професионален стаж съм участвала в надграждащи обучения  и семинари с цел развиване на допълнителни знания, умения и техники за работа.

По образование съм магистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт” към Медицински университет, гр. София.

От месец май 2014 година съм част от екипа на „Фондация за социална промяна и включване”. За мен е истинско удоволствие да работя с млади и мотивирани хора. Радвам се че съм намерила своето място,обичам работата си и това ме мотивира да помагам на хората от моят  етнос  да се справят по лесно с ежедневните предизвикателства и тяхното интегриране в обществото.

Севда Димитрова

Общностен сътрудник

Още в ученическите си години  участвах като доброволка в различни неправителствени организации, които работеха активно в общността. След като завърших като помощник възпитател в 135 СОУ ‘‘Ян Коменски‘‘, станах част от екипа на неправителствена организация която работи в квартал Факултета. Това е квартала в който съм израснала и в момента живея. За мен е много важно да бъда пример за младите хора в нашата общност. Винаги съм се стремяла да променя мисленето и нагласите на родителите както относно възпитанието на техните деца, така и относно образованието и ранните бракове.