Футболно лято в Бойчиновци

  • Футболно лято в Бойчиновци
  • Футболно лято в Бойчиновци
  • Футболно лято в Бойчиновци
  • Футболно лято в Бойчиновци
  • Футболно лято в Бойчиновци
  • Футболно лято в Бойчиновци
  • Футболно лято в Бойчиновци

От 2013 година насам, екип от служители и доброволци от ФСПВ провежда инициатива „Футболно лято в Бойчиновци“ в поправителния дом в гр. Бойчиновци, в рамките на която използва спорта като основно средство за да достигне до младежите в риск.

Чрез футбола, личния контакт и груповите сесии, нашият екип се опитва да покаже на младите хора, лишени от свобода, че има алтернативи на престъпния живот. Младите нарушителите (15-21 години) са с ограничен достъп до образование, здравеопазване и трудова заетост по различни причини. Много от тях се обръщат към криминалните практики – като повечето от тях са привлечени в най-ранна детска възраст. Така за тях започва един безкраен цикъл на престъпност и лишаване от свобода, който за твърде голяма част от младежите продължава цял живот.

Начинанието има две основни цели – от една страна младежите от програма „Дом Възможност“ да се опознаят и да работят за изграждането на базови значими умения за справяне със самостоятелния живот, както и да получат възможност да видят поправителната институция в гр.Бойчиновци отвътре, като превенция на попадането им в местата за лишаване от свобода. Друга цел на футболния лагер е да помогне на младежите от „Дом Възможност“ да оценят алтернативите, които им биват предоставени за приемлива работа, достоен труд и живот.

От друга страна, проектът цели да покаже на лишените от свобода, че не са сами, въпреки направените грешни избори, както и че има към кого да се обърнат, ако желаят промяна, след напускане на институцията.

Тези две групи от млади хора имат общи характеристики – тежко маргинализирани, често забравени и изоставени от една система, която няма качествени инструменти и ресурс да се справи с проблемите, пред които младежите са изправени. 

В програмата, освен футболните срещи, водени от доброволци и служители на фондацията, са включени и дискусии на различни теми. Printqw2

 

През 2018-а година Столична община предостави финансиране в размер на 1813 лв. за частично покриване на разходите по летен лагер „Футболно лято в Бойчиновци“ в рамките на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община, Програмен приоритет: Проекти, свързани със спорт в свободното време за деца и ученици – програма „Ваканция“.

През 2019-та година Столична община предостави финансиране в размер на 2319 лв. за частично покриване на разходите по летен лагер „Футболно лято в поправителния дом“ в рамките на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община, Програмен приоритет: Проекти, свързани със спорт в свободното време за деца и ученици – програма „Ваканция“.