Дом Възможност Бургас

DSC03881

Жельо Желев

управител

Завършил съм Средно професионално техническо училище по транспорт в гр.Бургас, след това “Богословие” в гр.София и последваща специализация “Социални дейности”. От март 2009г. съм председател на УС на СНЦ “Верният настойник”, гр.Бургас, а от края на 2014г. съм управител на „Дом Възможност” Бургас –  част от мрежата наблюдавани жилища на „Фондация за социална промяна и включване”. За мен няма по-голямо щастие от това да правя хората щастливи. ФСПВ е още една възможност за това.