Дом Възможност Бургас

DSC_0714Жельо Желев

управител

Завършил съм Средно професионално техническо училище по транспорт в гр.Бургас, след това “Богословие” в гр.София и последваща специализация “Социални дейности”. От март 2009г. съм председател на УС на СНЦ “Верният настойник”, гр.Бургас, а от края на 2014г. съм управител на „Дом Възможност” Бургас –  част от мрежата наблюдавани жилища на „Фондация за социална промяна и включване”. За мен няма по-голямо щастие от това да правя хората щастливи. ФСПВ е още една възможност за това.

 

DSC_0725Щелиана  Иванова

социален работник

Завършила съм ПУ ,,Паисий Хилендарски‘‘  – Специалност  -„Начална училищна педагогика”. Работила съм като социален работник в ДЦ „Св. Николай Чудотворец” – работа с деца с ментални и физически увреждания. През 2014г. се присъединих към екипа на „Дом Възможност” – град Бургас. В работата ни се сблъскваме с ежедневни предизвикателства, но преодоляването им ни носи удовлетвореност от постигнатото.

DSC_0727Йоана Николова

социален работник

Имам бакалавърска степен „Социални дейности” и магистърска степен „Социално консултиране и психология” в Бургаски Свободен Университет. Преди да завърша образованието си, съм вземала участие в различни доброволни дейности, свързани с деца и лица в риск. Старт в кариерата ми даде Сдружение „Асоциация Деметра” гр.Бургас, занимаваща се с превенция на насилие и трафик на хора. Социален работник съм в „Дом Възможност”, гр. Бургас от месец октомври 2014г. За работа с такива младежи е нужно душа и сърце.