Екип

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

chrisКРИСТОФЪР МОУЛД

Основател и председател на управителния съвет

Имам повече от тридесет години опит в развиващите се и водещи организации в обществения и доброволческия сектор. Темата, която наистина ме вълнува, е социалната справедливост и се чувствам искрено щастлив, когато по един или друг начин работя за това да изграждаме един по-добър свят тук и сега.

През последните 10 години работих с две основни организации – Shaftesbury Partnership, които подпомагат стартирането и разрастването на нови предприятия в сферата на социалната реформа, създаващи възможности за маргинализирани индивиди и общности в неравностойно положение, както и The Trussell Trust, с които работихме по създаването и разработването на UK Foodbank Network.

Именно чрез Trussell Trust, през 2005 г. за първи път се докоснах до опустошителните проблеми, бедността, експлоатацията и маргинализацията за толкова много хора в Югоизточна Европа. През 2008 г. създадохме ФСПВ като българска НПО, за да разширим работата си и да изградим един по-информиран и ефективен отговор на тези проблеми.

През годините съм заемал позиции както главен изпълнителен директор и председател на местно и национално равнище. През последните десет години бях главен изпълнителен директор на Salisbury Healthcare NHS Trust и основател на председател на Healthwork UK. Непосредствено преди напускането на обществените служби, бях главен изпълнителен директор на нова правителствена организация, отговорна за обучението на полицейските служители в Англия и Уелс – задача, която ми беше възложена като част от Закона за реформа на полицията от 2001 г.

Ръководил съм двадесет и четири стартиращи предприятия и сливания и имам значителен опит в професионалното развитие, уменията и заетостта.

Завършил съм Съвременна история в Magdalen College, Oxford. Имам магистърска степен по Социална политика в London School of Economics.

tediТЕОДОРА КОЛЕВА

Изпълнителен директор

Опитът ми в неправителствения сектор с фокус върху социалната сфера вече надхвърля десет години и мога спокойно да кажа, че с всяка изминала година обичам работата си все повече! Тя ми дава И разнообразие И удовлетворение. Портфолиото ми започва с управлението на редица средносрочни и дългосрочни проекти, минава през работа по здравни и социални развитийни програми в уязвими групи и маргинализирани общности в областта превенция на поведенчески обусловени заболявания, продължава през работата с групи в риск – младежи напускащи социални институции и други маргинализирани групи и завършва с разработване на настоящата фондация. Но, разбира се, всичко е процес.

Имам магистърска степен по Клинична психология и психология на развитието от Софийски университет „Св.Климент Охридски“. Консултант съм по организационно развитие и управление на човешките ресурси; сертифициран медиатор от Министерство на правосъдието, външен оценител на проекти по оперативни програми на ЕС в социалната сфера.

Автор съм на наръчник за работа с деца емоционални и поведенчески затруднения.

big_4НИКОЛАЙ ЗЛАТЕВ

Ръководител направление социална работа

Професионалният ми път започна като доброволец към неправителствена организация, която работи с млади хора.

По-късно имах шанса и удоволствието да бъда сред хората, които приложиха и развиха програмата на младежките домове и последващата грижа на SOS Детски селища България на територията на гр. София. Започнах като възпитател, а по-късно продължих като ръководител на младежките домове. Най-ценният урок, който научих през този период е, че постоянството и добронамереността дават много по-добри и дълготрайни резултати от големите и героични актове на състрадание и благотворителност.

През 2010 г. се присъединих към екипа на Фондация за социална промяна и включване. Радвам се, че можем да подкрепяме млади хора в първите им крачки към самостоятелност или в критични моменти от техния живот. Особено ценя стремежа на всички от екипа не само да задоволим основни социално-битови нужди, но и да предоставим повече възможности на младите хора да мечтаят и да преследват мечтите си. И понеже на всички ни се случва да грешим, ценя това, че подкрепата ни не изключва даването на „втори шанс”.

dsc_0425

БОРЯНА МАДЖОВА 

Координатор програма „Дом Възможност”

Като човек съм чувствителна и емоционална натура и общуването с различни хора винаги е било особено предизвикателство за мен. Винаги съм имала интерес към изследване на човешката природа и взаимоотношения.

По образование съм бакалавър по „Социална педагогика” и магистър по програма „Европейска социална политика и социална работа”. Професионалния си опит в сферата на социалните услуги стартирах като доброволец в НПО през 2001 година. Стана случайно. По съвет на приятел кандидатствах за свободна позиция по проект и бях приета за доброволец, а в последствие назначена като „сътрудник на терен”, предоставящ здравни и социални услуги сред високо рискови групи в столицата и страната.

Била съм част от няколко международни и национални проекти към различни организации, както и в такива на местно ниво.

Станах част от голямото семейство на ФСПВ през 2016 година, което ми дава широки възможности както за продължаващо развитие, така и за споделяне на натрупания вече разностранен опит в предлагането на социални услуги на млади хора в риск.

Тук съм защото вярвам, че всеки има право на достойнство, равни възможности и шанс за по-добър живот. Уважавам и подкрепям личния избор, а целта ми е да бъда от полза на този, който се нуждае и търси варианти за справяне.