Летен лагер Враца 2022. Спорт, нови знания и приятелства

За поредна година ФСПВ  организира традиционния летен лагер за младежите от Програма „Дом Възможност“, партньорски организации и Поправителен дом за непълнолетни, гр. Враца, с подкрепата на Столична община по Проект „Превенция на рисково поведения чрез спортно-образователни инициативи за уязвими групи”.

Vraca2022_all_1

 

Общо петнадесет младежа, които ползват социални услуги от резидентен тип на територията на Столична община, както и вече преминали през подобни програми млади хора се включиха дейностите по проекта.

Наред със спортните занимания и походите в околността проведохме серия от обучения с участниците в лагера по теми свързани с рисковите поведения, гражданско и здравно образование и други. По традиция участниците бяха включени и в тренировки по Кросфит, водени от доброволец към Фондацията.

Час от програмата включваше и провеждането на футболен турнир на територията на Поправителния дом за непълнолетни. Младежите и екипа на ФСПВ имаха възможност да разговарят с персонала на институцията по въпроси, свързани с причините за попадане на непълнолетните толкова рано в подобни места, ролята на превенцията при работата с млади хора в риск и какви са възможностите и перспективите им след излизане на свобода и реинтеграцията им. Младежите, настанени в Поправителния дом се запознаха с дейностите на ФСПВ и възможностите за включване в програмите на Фондацията с цел превенция на рисково поведение и пълноценно и достойно развитие.

Благодарим  на Столична община и на дарителите за финансовата подкрепа, на ръководството и персонала на Затвор гр. Враца за добрата съвместна работа през годините, на „Гнездото Coworking“ гр. Враца, които ни предоставиха  помещение за обучителните срещи по проекта,  както и на Евгения Каменова, управител на Наблюдавано жилище в града, която ни съдейства на местно ниво. Благодарим и на всички участници в инициативата! Надяваме се сътрудничеството ни да продължи и занапред!

__________

От 2013 година насам, екипът на ФСПВ използва спорта като основно средство за достигане до младежите в риск и положително влияние по отношение на осъзнаване на опасностите на криминалния свят, както по отношение на осъзнаване на позитивните перспективи, алтернативи на престъпния живот, които „Дом Възможност“ предоставя за приемлива работа, достоен труд и живот.

 

Sofia_logo_1s    Print