Спортен лагер Враца 2021

Скъпи приятели,

И тази година ФСПВ | FSCI ще има възможността да проведе своя младежки спортен лагер, финансиран от Столична община и частни дарители.

Въпреки многобройните предизвикателства, екипът а  ФСПВ | FSCI успя да намери подкрепа в лицето на  Столична община и приятелните ни от BNI.

 

Очакват ни много футболни срещи, разходки в планината и разбира се, разговори по важни за младите хора теми, обединени под надслов „Превенция на рискови поведения чрез спортно – образователни инициативи за уязвими групи, 100 години от смъртта на Иван Вазов“

По установена вече традиция, част от дейностите ще се проведат на територията на Поправителен дом за непълнолетни, гр. Враца. Младите хора израстнали без родителска грижа, настанени в социални услуги в Столицата ще участват в футболен турнир с непълнолетните правонарушители. ⚽️

Темите в обученията ни ще са свързани със здравното образование, превенцията на рискови поведения и актуални социални теми.

В модула, посветен на творчеството на Иван Вазов ще потърсим общото в темите, които са вълнували автора и неговите съвременници, пречупени през погледа на младите хора, родени в началото на 21-ви век.

PrintSofia_logo_1s

 

–––––

От 2013 година насам, екипът на ФСПВ използва спорта като основно средство за достигане до младежите в риск и положително влияние по отношение на осъзнаване на опасностите на криминалния свят, както по отношение на осъзнаване на позитивните перспективи, алтернативи на престъпния живот, които „Дом Възможност“ предоставя за приемлива работа, достоен труд и живот.