Спортен лагер Враца 2020

Скъпи приятели,
щастливи сме да споделим, че за поредна година ФСПВ | FSCI ще има възможността да проведе своя младежки спортен лагер финансиран от Столична община и „Програма за развитие на физическото възпитание и спорта“ и с помощта на частни дарители!

DSC09009

Лагерът ще се проведе под надслов: „Превенция на рискови поведения чрез спортно-образователни инициативи за уязвими групи, посветени на 170 години от раждането на Иван Вазов“.
Част от дейностите ще се провеждат на територията на Поправителен дом за непълнолетни, гр. Враца, като обхващат млади хора израстнали без родителска грижа, настанени в социални услуги в столицата.
Предвижда се футболен турнир с непълнолетните правонарушители. ⚽️
Наред с това ще се провеждат интензивни спортни дейности и здравнообразователни обучения, свързани с превенцията на рискови поведения и актуални социални теми, залегнали в творчеството на Вазов!

PrintSofia_logo_1s

 

–––––

От 2013 година насам, екипът на ФСПВ използва спорта като основно средство за достигане до младежите в риск и положително влияние по отношение на осъзнаване на опасностите на криминалния свят, както по отношение на осъзнаване на позитивните перспективи, алтернативи на престъпния живот, които „Дом Възможност“ предоставя за приемлива работа, достоен труд и живот.