Тренинг в ЦОП „Светоглед“

През м. август, когато децата са във ваканция, екипът на ЦОП „Светоглед“ към ФСПВ в квартал „Факултета“ участва в тренинг на тема „Работа с деца в билингвална среда“. Водещ бе Angelika Seick /Германия/, специалист в работата с деца и родители от емигрантски общности.
Колегите от услугата имаха възможност да надградят своите знания и да приложат на практика наученото.
Очакваме през новата учебна година ЦОП „Светоглед“, финансиран от Международен дамски клуб София да продължи успешната си работата с децата и техните родители в общността.

68777836_360109298245870_3527396549317361664_n 0022 68441406_2261845970812688__n