Социален център „Възможност“ – резултати и перспективи

 

В рамките на конференцията, „Фондация за социална промяна и включване“ ще запознае гостите на събитието с резултатите на психосоциален център  „Възможност“ до момента, възможностите за подобряване на услугата с оглед повишаване на нейната ефективност, както и ще представи накратко онлайн платформата по проекта и новия онлайн магазин за продажба на HOPe SOAP сапуни, продукт на социалното предприемачество на фондацията.

Освен всичко това, фондацията ще има удоволствието да предостави и копие от наръчника със събран опит по проект „Иновативен подход при съчетаването на социални услуги и предприемачество – Център „Възможност“ на всички заинтересовани да се развиват в сферата на социалните услуги. 

Събитието ще се проведе на 21 април (четвъртък) 2016г. от 12:30 часа в семинарната зала на Essence Center на ул. 6-ти Септември 37 (гр. София).

Всички заинтересовани са добре дошли!

Предварителната регистрация е задължителна и става на e-mail: d.gadjurova@fscibulgaria.org
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация за социална промяна и включване и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“