Операция „Жълти стотинки“ 2014 – 2015

Операция “Жълти стотинки” е национална дарителска кампания на VIVACOM в полза на младежи, лишени от родителска грижа, които са навършили 18 години и са принудени да напуснат институциите. Кампанията има за цел да събере средства за създаването на наблюдавано жилище по Програма „Дом Възможност“ в София, което ще даде временен подслон, подкрепа в намирането на работа и пълноценното включване в българското общество на част от тези младежи. Програма „Дом Възможност“ е създадена и се управлява от ‘Фондация за социална промяна и включване“.