Конференция – „Балканска мрежа”

Организации от 10 страни обмениха идеи за бъдеща балканска мрежа

DSC_0051

През март 2015г., „Фондация за социална промяна и включване” инициира първа  по рода си среща за социална промяна на Балканите. В конференцията участваха представители на организации от 10 страни: България, Великобритания, Албания, Босна и Херцеговина, Република Хърватска, Гърция, Латвия, Македония, Молдова и Сърбия. Целта на събитието бе обмяната на идеи и опит в сферата на социалните услуги с фокус върху социалните услуги на Балканите – представителите на различните организации споделиха докъде са стигнали в проектите си и какво планират за в бъдеще.

DSC_0006

В рамките на тридневната конференция, участниците имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на „Фондация за социална промяна и включване”, предизвикателствата и възможностите за развитие на социални програми на Балканите („Програма за развитие” на ФСПВ).

DSC_0021

Освен дискусионната и презентационна част, екипът на ФСПВ беше предвидил и посещения на място в ситуираните в столицата проекти от програмите „Ранно детско развитие в уязвими общности” и „Дом Възможност”, както и проект „Социален Център Възможност”.

Основни направления на „Програма за развитие” на „Фондация за социална промяна и включване”

„Програмата за развитие” на „Фондация за социална промяна и включване” обхваща следните основни компоненти:

  1. Годишна конференция на ФСПВ, в която да участие да взимат както партниращите организации, така и заинтересованите такива на територията на Балканите; целта на събитието е предоставянето на възможност за нетуъркинг, обмяна на добри практики и изграждането на капацитет;
  2. Подкрепа и регулярни обучения за тези организации, които проявяват интерес към прилагането на ръководството за „Дом Възможност” и създаването на Програма „Дом Възможност”;
  3. Подкрепа и обучения за тези организации, които биха искали да използват ръководството за „Ранно детско развитие” и „Социално предприемачество”, които в момента са пилотни програми (тези програми са в начален етап на разработка, докато Програма „Дом Възможност” работи от септември 2007-а година);
  4. Достъп до финансиране за участниците в „Програмата за развитие” за тези организации, които изберат да ръководят ФСПВ програма/проект;

Основни отговорности на партниращите на ФСПВ страни с оглед на участието им в „Програмата за развитие”:

  1. Да споделят визията и ценностите на ФСПВ;
  2. Да подпишат базисно споразумение;
  3. Да присъстват на ежегодната конференция на ФСПВ;