Хуманитарни дейности

Хуманитарните дейности са насочени към подкрепа за подобряване на благосъстоянието и здравето, защита на достойнството и правото на щастие на уязвими хора, групи и общности.

Следвайки  основната си мисия, нашият екип се стреми да извършва хуманитарни дейности с подкрепата на организации, институции и лица, които работят предимно на доброволен принцип и имат желание да допринесат за благополучието на уязвимите и нуждаещи се хора, групи и  общности.

Реализираните от нас хуманитарни дейности са дългосрочни, с доказана ефективност във времето.

Благотворителните дейности като „Дари усмивка” и „Храна в Липница” са насочени към задоволяване на основни потребности, а инициативите „Коледни подаръци”  и ваканционните лагери „Звезда на надежда” носят радост и изненада за деца и възрастни.