Социално предприемачество

„Фондация за социална промяна и включване“ развива две социални предприятия с няколко основни цели:

  • осигуряване на достъп до пазара на труда на млади хора, израснали без родителска подкрепа и хора в риск от бедност,
  • изграждане и развиване на социалните и трудови умения на уязвимите групи, с които фондацията работи,
  • повишаване информираността на обществото относно съществените социални проблеми, с които фондацията се бори,
  • развиване на социалното предприемачество като сектор в страната, както и
  • генериране на средства в подкрепа на социалните програми на фондацията.

logoЗаведение за хранене и кетъринг HOPe Restaurant

www.hoperestaurants.org

 

 

 

HOPe_SOAP

Работилница за сапуни HOPe Soap

 

 

 

 

carwashАвтомивка „Изгрев“ – минал проект