Дом Възможност София Дружба

Вторият за гр. София „Дом Възможност“ бе официално открит през месец февруари 2017 година. Наблюдаваното жилище бе реализирано с подкрепата на националната дарителска кампания на VIVACOM – Операция „Жълти Стотинки“, която бе партньор на „Фондация за социална промяна и включване“ в продължение на 3 поредни години (2014-2017). 

В МОМЕНТА ИМА 2 СВОБОДНИ МЕСТА

КАПАЦИТЕТ

5-ма младежи

ЕКИП

Стоян Стоянов – управител за гр. София

Латинка Георгиева – социален работник

Мария Вачковска – социален работник

КОНТАКТ

Боряна Маджова
0879 325 267
b.madzhova@fscibulgaria.org