Дом Възможност Бургас

„Дом Възможност“ Бургас отвори врати през септември 2014 година.

КАПАЦИТЕТ

6-ма младежи

ЕКИП

Жельо Желев – управителЩелиана Иванова – социален работник

КОНТАКТ

„ДОМ ВЪЗМОЖНОСТ” БургасЖельо Желев0878 255 061

j.jelev@fscibulgaria.org

гр. Бургас, кв. Възраждане

ул.“Александър Стамболийски“ 21, ет.5