Дом Възможност

Програма „Дом Възможност“ представлява мрежа от жилища от семеен тип за младежи, които напускат специализирани институции за деца, лишени от родителска грижа. Програмата се развива вече над 10 години и е базирана на практики от западна Европа, адаптирани към условията и нуждите на младежите в България.

„Дом Възможност“ прекъсва цикъла на изоставянето като подпомага млади хора, израснали в алтенативна грижа за деца, да изградят умения за независим живот, за да станат достойни и допринасящи членове на нашето общество.

Всеки център от Програмата предлага на своите бенефициенти услуга за 2 години, която включва обучение и подкрепа за:

 • Намиране и задържане на подходяща работа;
 • Управление на лични финанси;
 • Управление на домакинство;
 • Поддържане на лично здраве;
 • Развитие на социални умения и умения за създаване на дългосрочни позитивни взаимоотношения;
 • Адаптация към самостоятелен живот;
 • Последваща подкрепа.

Общият капацитет на програмата е 20 места за младежи.

С помощта на доброволци от местните общности, „Дом Възможност“ предлага на младежите обстановка близка до семейната. Екипите използват разнообразни методи за работа, които включват менторство, специализирани образователни програми, групова и индивидуална работа, неформално обучение и др.

Основен модел на работа на ФСПВ е изграждането на партньорска мрежа с ключови институции, бизнес организации, доброволци и други участници в обществото с цел въвличане на целия наличен ресурс и оптимизиране на резултатите на местно и национално ниво.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ?

За повече информация относно „Дом Възможност“, моля не се колебайте да се свържете с нас.

ЗАЩО Е ВАЖНО?

Според статистика на Агенцията за социално подпомагане, към края на декември 2016 г.:

 • 2810 деца и младежи в България са настанени в резидентни услуги (2016г.),
 • 2320 деца се отглеждат в приемни семейства към 31.12.2017г.,
 • а 5927 децата са отглеждани в семейството на роднини или близки (към 31.12.2016 г.).

Според статистиката, общо 11 057 деца и младежи се отглеждат в алтернативна грижа, като приблизително 500 от тях всяка година напускат и започват самостоятелен живот.

От тях около 45% са с основно или по-ниско образование, а 47% – със средно образование. Деяна Костадинова, секретар на държавния глава по социални политики, младежта и спорта, Инициатива „Подкрепи една мечта“ 2013 г.)

Държавата, като техен настойник се грижи за тях до навършване на пълнолетие.

КАКВО СТАВА, КОГАТО ИЗОСТАВЕНИТЕ ДЕЦА СТАНАТ ВЪЗРАСТНИ?

При навършване на пълнолетие (или завършване на средно образование), младежите напускащи алтернативна грижа трябва да се справят сами с предизвикателствата на самостоятелния живот. Различните видове алтернативна грижа в България не винаги разполагат с достатъчно възможности за адекватна подготовка на младежите за тази крачка. Така те често се оказват без умения да:

 • търсят работа и да се адаптират към работна обстановка;
 • намерят жилище;
 • се грижат за домакинство;
 • управляват финансите си;
 • създават позитивни взаимоотношения.

Така младежите се оказват лесна жертва на редица рискови поведения и практики. Момичетата, а и голяма част от момчетата лесно биват склонявани към проституция, попадат в мрежите за международен трафик и секс търговия и др. За някои от тях достъпни начини за оцеляване стават просията, престъпността и пр. Такива практики увреждат не само индивида, но и обществото ни като цяло.