Програма за развитие

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФСПВ -

Повишаване нивото на социална промяна и включване на Балканите и в Източна Европа

Опасностите, с които се сблъскват младежите, напускащи домовете за деца на 18 годишна възраст, високата степен на отпадане от образователната система и социална изолация сред децата от ромска общност и огромните предизвикателства, с които младежите от уязвими общности се сблъскват при търсенето и задържането на работа, са типични не само за България. Тези проблеми са общи за голяма част от страните на Балканите и в Източна Европа като цяло.

През годините „Фондация за социална промяна и включване“ е успяла да изгради и разработи адекватни и ефективни проекти и програми, насочени именно към тези проблеми.

Днес екипът на ФСПВ се чувства достатъчно подготвен да сподели наученото и с други заинтересовани – ето защо с удоволствие съобщаваме, че каним хора и организации със сходна дейност, интереси и ценности, да се присъединят към нашата Програма за развитие. 

Програмата за развитие на ФСПВ се състои от следните компоненти:

1. Годишна конференция на ФСПВ, чиято цел е да събере както партньори, така и други заинтересовани хора и организации от Балканите, да предостави възможност за обмен на добри практики и изграждане на капацитет. На тези годишни срещи се надяваме да вдъхновим, окуражим и подготвим за работа по програмата хора от региона.

2. Подкрепа и регулярни обучения за всички, които биха искали да прилагат наръчника за изграждане и управление на проект по Програмата за развитие на ФСПВ.

3. Подкрепа и регулярни обучения за всички, които биха искали да прилагат наръчника за изграждане и управление на проекти по Програма „Ранно детско развитие в уязвими общности“ и Програма „Социално предприемачество“ – пилотни програми на ФСПВ (тези 2 програми са в начален етап на прилагане; Програма „Дом Възможност“ функционира от Септември 2007-а насам).

4. Достъп до финансиране за участниците в „Програмата за развитие на ФСПВ“.

С гордост можем да обявим, че, по програмата си за развитие, фондацията ни си партнира вече със седем организации на Балканите. Проекти „Дом Възможност“ вече функционират в Сърбия (2 наблюдавани жилища), Хърватия (2 наблюдавани жилища) и Албания (1 наблюдавано жилище). Нашите гръцки партньори пък се управляват дневен център за младежи, напускащи домове за деца, лишени от родителски грижи в Атина, като партньорства в развитие се изграждат и в Молдова и Македония.

Искате да научите повече за „Програмата за развитие на ФСПВ“? Бихте желали да се включите?

Моля, свържете се с Теодора Колева, Изпълнителен Директор на ФСПВ, t.koleva@fscibulgaria.org, +359 878 664 858

Партньори:

partner3

 Centar Zvezda, Serbia

partner4Our kids Charity Foundation, Bosnia and Herzegovina

parner1 A2B, Albania


parner2
  Beginning of Life, Modova

 

I Want Life LOGO

 

I Want Life, Croatia

Kentro_Erevnon_Rizes_Logo_Square (1)

Roots Research Center, Greece

CPKP (Macedonia) - ЦПКП

Center for Supporting Creative Endeavors, Macedonia