Какъв вид работа искаш?

За да избереш каква работа би ти подхождала, отговори си първо на следните въпроси:

За каква работа мечтаеш?

Какви са твоите способности и заложби?

Какви възможности за работа има в района, в който живееш?