Общини и агенции

asp

 

 

 

 

 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФСПВ е лицензиран доставчик на услугите Наблюдавано жилище за възрастни хора и Център за обществена подкрепа

dazd

 

 

 

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ФСПВ е лицензиран доставчик на социални услуги за деца

qw2

 

 

 

 

ОБЩИНА СОФИЯ

Дирекция „Социални дейности“

Предоставя безвъзмездно за ползване за срок от 5 години (до септември 2018г.) общинска собственост, в която се помещава „Дом Възможност“, София.

 

qw2Print

 

ОБЩИНА СОФИЯ

Програма за развитие на физическото   възпитание и спорта в Столична община

Стратегическа цел: Втора стратегическа цел

Програмен приоритет: Проекти, свързани със спорт в свободното време за деца и ученици – програма „Ваканция“

През 2018-а година Столична община предостави финансиране в размер на 1813 лв. за частично покриване на разходите по летен лагер „Футболно лято в Бойчиновци“.

През 2019-а година Столична община предостави финансиране в размер на 2319 лв. за частично покриване на разходите по летен лагер „Футболно лято в поправителния дом“.

 

gabrovo

 

 

 

 

ОБЩИНА ГАБРОВО

ФСПВ е партньор на Общината за предоставяне на услуга Център за настаняване от семеен тип в гр. Габрово, както и по програма „Дом възможност“, за която Община Габрово предоставя на ФСПВ помещение за безвъзмездно ползване за срок от 10 години, считано от юни 2010.