Мрежи

информационен-порталНПО ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ

Дава възможност на ФСПВ да публикува и ползва материали в онлайн библиотека, публикува съобщения за предлагане на работа и търсене на доброволци, достъп до база данни с кандидат-доброволци, публикува прессъобщения, новини, събития, както и малки обяви.

sos-детски-селища„ПОДКРЕПА ПРИ НАПУСКАНЕ НА ГРИЖАТА“

E инициатива на „SOS детски селища“ за обмяна на знания и добри практики за процеса на напускане на грижа, участие на младежи и овластяване, подобряване на законодателство и практики.

csr-bulgariaCSR БЪЛГАРИЯ

CSR Bulgaria е българска специализирана мрежа за корпоративна социална отговорност (КСО), която изгражда трайна връзка между нуждите и ресурсите на обществото и бизнеса.

imagesBNI БЪЛГАРИЯ

BNI България е програма за маркетинг чрез бизнес препоръки, целяща изграждането на значими и дългосрочни отношения с утвърдени  професионалисти и хора от бизнеса. „Фондация за социална промяна и включване“ е част от първото BNI дружество в България от февруари 2016 година.