Мрежи

images

BNI БЪЛГАРИЯ

BNI България е мрежа за маркетинг чрез бизнес препоръки, целяща изграждането на значими и дългосрочни отношения с утвърдени  професионалисти и хора от бизнеса. „Фондация за социална промяна и включване“ е част от първото BNI дружество в България от февруари 2016 година.

 

НАlogo_naso2ЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Обединяване, мотивиране и подкрепа възможностите и усилията на стопански и нестопански юридически лица, общини, общински и регионални структури и организации чрез осигуряване на национално и международно партньорство и участие в създаването и реализирането на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на живот и ускорено социално развитие на България.

 

GlobalModernSlaveryDirectory_Logo

GMSD включва организации, които се занимават с всички видове трафик на хора, включително секс трафик, принудителен труд и робство, принудителни бракове и бракове на деца, трафик на деца, детска порнография, трафик на органи, трафик в рамките на международно осиновяване и международни механизми за посредничество при бракове (трафик на жени с цел принудително сключване на брак).

 

информационен-портал

НПО ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ

Дава възможност на ФСПВ да публикува и ползва материали в онлайн библиотека, публикува съобщения за предлагане на работа и търсене на доброволци, достъп до база данни с кандидат-доброволци, публикува прессъобщения, новини, събития, както и малки обяви.

sos-детски-селища„ПОДКРЕПА ПРИ НАПУСКАНЕ НА ГРИЖАТА“

E инициатива на „SOS детски селища“ за обмяна на знания и добри практики за процеса на напускане на грижа, участие на младежи и овластяване, подобряване на законодателство и практики.

csr-bulgariaCSR БЪЛГАРИЯ

CSR Bulgaria е българска специализирана мрежа за корпоративна социална отговорност (КСО), която изгражда трайна връзка между нуждите и ресурсите на обществото и бизнеса.