Институции и НПО

стъпка-за-БългарияСТЪПКА ЗА БЪЛГАРИЯ

http://www.stepforbulgaria.org/

https://www.facebook.com/stepforbulgaria/

Фондация Стъпка за България е млада организация, създадена с цел разработване на проекти, инициирани от и за младите българи.  Фондацията е създадена след лятна образователна програма STEP България 2007 г., по инициатива на Клуба на българските студенти в Харвардския университет. Инициативата започна в чужбина e насочена към включването  на български и чуждестранни студенти в дейности, подпомагащи български младежи, лишени от родителски грижи.

свят-без-границиСДРУЖЕНИЕ „СВЯТ БЕЗ ГРАНИЦИ“

Партньор на ФСПВ за реализиране на следните проекти на територията на ромския квартал Лозенец в гр. Стара Загора:
„За по добро бъдеще“ – специализирани медицински услуги директно в Ромска общност
„Равен старт“ – Ефективни подходи за насърчаване на ранно детско образование във високорискови общности.

кирил-и-методиОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С. ЛИПНИЦА

ФСПВ реализира следните проекти за децата от училището:
Храна в Липница – насърчаване на посещаемостта и подобряване на резултатите в училище на деца от 6 до 16 г.
Летен детски лагер „Звезда на надежда“.

ИНСТИТУЦИИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА

ДДЛРГ „Св. Иван Рилски“, с. Разлив, Правец

ДДЛРГ „Асен Златаров“, гр. Враца

ДДЛРГ „Люба Тенева“, гр. Берковица

ДДЛРГ „Парашкева Нейкова“, гр. Ловеч

ДДЛРГ „Митко Петков“ с. Крушуна, Ловеч

ДДЛРГ ул. „Равнец“, гр. Габрово

ДДЛРГ „Райна Гатева“, гр. Русе

ДДЛРГ „Св.Димиитър Басарбовски, гр. Русе

ДДЛРГ „Калина“,с. Стърмен, Русе

ДДЛРГ „Асен Златаров“, гр. София

ДДЛРГ „П. Р. Славейков“, гр. София

ДДЛРГ „Констанца Ляпчева“, гр. Долна баня

ДДЛРГ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Роман

ДДЛРГ „Милосърдие“, гр. Лом