Партньори

ФСПВ силно вярва, че в основата на успешната социална промяна и устойчиво развитие на общността стои съвместната работа и обединени усилия на всички заинтересовани страни.

Едно от най- важните средства, които ФСПВ използва за постигане на целите си, е активното сътрудничество с организации, институции, представители на бизнеса и физически лица в страната и в чужбина.

Ето защо, ние високо ценим нашите партньори и активно работим за разгръщане, поддържане и популяризиране на мрежата ни от работни и социални контакти.

Наши партньори са:

ФИНАНСИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩИНИ И АГЕНЦИИ

ПОДКРЕПА ОТ БИЗНЕСА

НПО И ИНСТИТУЦИИ

МРЕЖИ