Храна в Липница

Проектът цели да насърчи посещаемостта и да допринесе за подобряване на резултатите в училище на деца от 6 до 16 годишна възраст. С финансовата подкрепа на УМЦ Уедингтън, САЩ ФСПВ подсигурява изхранването на деца от училището в с. Липница, Община Ботевград в учебните дни. Всяка година училищната столова храни 70 до 100 деца сутрин и на обяд, а вечер –  40 до 50 деца, които са настанени в пансиона на училището.

Осигуряването на храна създава условия за намаляване на риска от отпадане от училище и ежедневна хуманитарна подкрепа на семейства, които живеят в крайна бедност.

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО?

Децата от училището в с. Липница произхождат от семейства с нисък социален статус на територията на Община Ботевград. Някои от тях изпитват трудности да осигуряват ежедневното си изхранване. В други случаи, децата са обект на насилие или други негативни практики в семейството. Много от тях биват принудени да си изкарват прехраната с просия. Образованието в такива семейства не е приоритет. В други случаи, предоставянето на храна за децата работи и в подкрепа на семейства, които имат мотивация децата им да посещават училище, но изпитват сериозни икономически затруднения да осигурят необходимите минимални средства за това. И в двата случая, децата са в риск от отпадане от образователните процеси.