Дом Възможност Варна

„Дом Възможност“ гр. Варна функционира от месец октомври 2016 година. Наблюдаваното жилище бе реализирано с подкрепата на националната дарителска кампания на VIVACOM – Операция „Жълти Стотинки“, която бе партньор на „Фондация за социална промяна и включване“ в продължение на 3 поредни години (2014-2017).

От 2019 г. услугата се управлява от Сдружение „Развитие и интеграция“, гр. Варна с методическата подкрепа на ФСПВ. Основното финансиране е осигурено от Община Варна.

 ЕКИП

Ръководител: Надя Георгиева

 КОНТАКТ

 +359 898 305 050
nj_dom_vazmojnost@abv.bg
georgievanadia@abv.bg