За по-добро бъдеще

Съвместен проект на „Фондация за социална промяна и включване“ и Сдружение „Свят без граници“.

Цел на проекта: Предоставяне на специализирани медицински услуги от акушер-гинеколог и кожно-венеролог сред ромската общност и осигуряване на достъп на целевите групи до грижи и качествено лечение.

Дейности по проекта: Предоставяне на специализирани медицински интервенции директно в общността, пренасочване и придружаване за медицинско обслужване.

Услугите се предоставят: в офис № 2 „Здравно-социален център „Свят без граници”, квартал „Лозенец”, град Стара Загора.

Екип: Кожно-венеролог, акушер-гинеколог, координатор, счетоводител.

Финансиране: Тrussell Trust чрез „Фондация за социална промяна и включване„.