Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)

 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)
 • Дом Възможност Скравена (къщата на Джошуа)

От началото на 2008 г. до месец Октомври 2016г. на територията на Община Ботевград ФСПВ осигуряваше финансиране, методическа подкрепа и супервизия на пилотен проект по Програма „Дом възможност“. Центърът работи с домове за деца, лишени от родителска грижа в с. Разлив, гр. Берковица, с. Доганово, с. Лик, гр. София и др.