Контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ул. „Аксаков” 11, ет. 2, ап. 9
София 1000
office@fscibulgaria.org

Теодора Колева
Изпълнителен директор
t.koleva@fscibulgaria.org
0878 664 858

Николай Златев
Ръководител направление социални дейности
n.zlatev@fscibulgaria.org
0878 613 858

Боряна Маджова

Мениджър проекти

b.madzhova@fscibulgaria.org

0879 325 267

Счетоводен отдел

accountant@fscibulgaria.org

ПРОГРАМА “РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В УЯЗВИМИ ОБЩНОСТИ”

Теодора Колева
t.koleva@fscibulgaria.org
0878 664 858

„ДОМ ВЪЗМОЖНОСТ” СОФИЯ

Стоян Стоянов
0878 662 858
s.stoianov@fscibulgaria.org

„ДОМ ВЪЗМОЖНОСТ” БУРГАС

Жельо Желев
0878 613 858
j.jelev@fscibulgaria.org