Дом Възможност Русе

Марияна Димитрова

Управител

Завърших средното си образование в ЕСПУ към Техникум по облекло през 1985 г. По-вече от 10г. работих по специалността си. През 2006 г.се запознах със сем. Налбантски, които работеха с деца, лишени от родителска грижа. Тогава взех решение да напусна работа и да се посветя на каузата да помагам на деца и младежи в нужда. През  2008 г.  завърших курс за професионална квалификация за придобиване на социално-педагогически умения за предоставяне и управление на социални услуги в общността, към Шуменски Университет.

За мен е привилегия и предизвикателство да работя с тези младежи.

За да я работи тази работа,човек трябва да я пожелае със сърцето си.


Георги Михов

Социален работник

По образование съм магистър – педагог, експерт по девиантно поведение. Имам над 10 годишен опит работа с деца и младежи. Работил съм в ДДЛРГ и ЦНСТ като възпитател, сътрудник социални дейности, специалист социални дейности и социален работник. Участвам активно и в работата на НПО с приоритет младежки дейности.

Работата с младежи е трудна и трънлива, но възможността да помагаш носи желаното удовлетворение.


Павел Иванов

Домакин

Повече от двадесет години работя с млади хора с различни проблеми. След като завърших средното си образование в „Техникум по дървообработване и вътрешна архитектура“, започнах да изследвам християнските ценности и добродетели и това промени моето отношение към хората, особено към по-младите. Поради тази причина учих в София и извън страната и преминах през различни курсове на обучение, свързани с това как да помагам на пристрастени и отхвърлени деца, така че те да бъдат пълноценни граждани в обществото ни.

Работата с младежи е голямо предизвикателство, но носи удовлетворение, особено когато виждаш промененият им живот.