Дом Възможност Варна

MARIA

Мария Стоева

Психолог и социален работник

Магистър съм  по Психология и психопатология на развитието.  От 11 години работя активно като психолог по различни проекти, свързани с подобряване качеството на живот на деца и възрастни в неравностойно положение. В практиката си осъзнах, че да помагаш на другите е призвание, а не професия. Това е моят път и докато в сърцето ми има любов и вяра, ще го следвам.

 

Siliana_Stoyanova

Стилияна Стоянова

Социален работник

Висшето си образование съм завършила във ВИНС гр. Варна, но никога не съм работила като икономист. Завършила съм социална педагогика в Шуменски Университет и по професия съм социален работник. Това е моето призвание. Професия, която работя с душа и сърце.

Имам над 20-годишен трудов стаж в Дирекция „Социално подпомагане“, като през последните 10 години съм социален работник в Отдел за закрила на детето. Една предизвикателна работа с деца и семейства от рискови и маргинални социални групи. В практиката съм се сблъсквала с много кризисни ситуации, налагащи своевременно вземане на важни и съдбовни за децата решения.

Работата във ФСПВ е хуманна и интересна. Общуването с деца и младежи облагородява и одухотворява.  Да се даде шанс и подкрепа на един млад човек да поеме своя път в живота самостоятелно, е една изключително благородна кауза, зад която твърдо заставам и винаги ще подкрепям.