За нас

„Фондация за социална промяна и включване” (ФСПВ) e основана в края на 2008 г. с основна цел да работи за социалното развитие и интеграция на непривилегировани хора, групи и общности на територията на страната ни.

Нашата работа е насочена към прекъсване на порочния цикъл на бедност и социална изолация и възстановяване на надеждата за по-добро бъдеще. Ние вярваме, че всеки човек има право на достъп до ресурси и възможности, които да му помогнат да живее и да се развива с достойнство.

Приоритетната ни дейност е в рамките на Програма „Дом Възможност” – мрежа от жилища от семеен тип за младежи, които напускат специализирани институции за деца лишени от родителска грижа. Програмата се развива повече от 10 години и е базирана на практики от западна Европа, адаптирани към условията и нуждите на младежите в България. Чрез нашата Програма млади хора от цялата страна, уязвими към рискови поведения като: въвличане в криминални мрежи,  просия, международен трафик и секс търговия имат достъп до спокойна среда в жилища от семеен тип. Фондацията ни разполага с 4 такива жилища с общ капацитет 25 места, в които младежите живеят в продължение на 2 години и получават обучение и подкрепа за намиране и задържане на работа; развиване на трудови навици; управление на лични финанси и домакинство; полагане на адекватни грижи за личното здраве; развиване на социални умения и такива, за създаване на дългосрочни позитивни взаимоотношения; адаптация за самостоятелен живот; както и последваща подкрепа.