Корпоративна социална отговорност

Ние вярваме, че, като основен участник в постигането на устойчиво икономическо развитие, бизнесът играе жизненоважна роля за повишаване качеството на живот и благосъстоянието на българските граждани.

Затова „Фондация за социална промяна и включване“ работи активно за създаване на позитивни партньорства с корпоративния сектор. Нашата цел е да намерим съмишленици, с които да обединим ресурсите си за постигане на устойчиви резултати и взаимно удовлетворение.

СТАНЕТЕ НАШ ПАРТНЬОР:

  • Маркетинг с кауза – добавете стойност към продуктите/ услугите, които предлагате като ги обвържете с някоя от нашите каузи;
  • Отговорен работодател – сплотете екипа си като инициирате включване в доброволчески проект в работен ден, стартирайте заедно с тях „Дарителство по ведомост“ или станете работодател на младеж в неравностойно положение;
  • Дарете продукт/ услуга – дарете ни Вашите B2B продукти/ услуги и ни помогнете да оптимизираме бюджета си, а ако предлагате продукти/ услуги за домакинството, бихте могли да помогнете на младежите от „Дом възможност“;
  • Финансово дарение – възползвайте се от данъчни облекчения като дарите сума за кауза по Ваш избор, а ние ще Ви снабдим с необходимите документи и изчерпателна информация за изразходването на средствата и ефекта от Вашата щедрост.

Вижте нашите корпоративни партньори.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС СЕГА:

office@fscibulgaria.org или 0878 664 851 или на 0878 664 858

АКО ВИ Е НУЖНО ВДЪХНОВЕНИЕ:

„Добрата компания предлага отлични продукти и услуги, а великата компания прави всичко това и се стреми да направи света едно по-добро място.“ William Ford Jr., Chairman, Ford Motor Co.

„Моето лично виждане е, че успешните компании в бъдеще ще са тези, които интегрират личностните ценности на служителите си в своите собствени бизнес ценности. Най-добрите хора искат да вършат работа, която допринася за обществото с компания, чийто ценности споделят, където техните действия имат значение и вижданията им са ценни.“ Jeroen van der Veer, Committee of Managing Directors (Shell)

„Корпоративната социална отговорност не е козметичен продукт.Тя трябва да бъде обвързана с нашите ценности. Тя трябва да промени начина, по който сме свикнали да правим бизнес”. Фил Уотс – Royal Dutch / Shell Group

„Република България се стреми да създаде хармонично развито общество чрез
насърчаване прилагането на корпоративна социална отговорност за постигането на устойчив икономически растеж и повишаване качеството на живота. Тази благоприятна среда се постига чрез интензивно развиващи се партньорства на международно, национално, регионално и местно ниво. В този процес участват активно всички заинтересовани страни, създавайки партньорства.” – Из „Стратегия за корпоративна социална отговорност 2009-2013” на МТСП