Годишно екипно обучение на ФСПВ

Екипът на „Фондация за социална промяна и включване“ се събра в София за годишното си обучение. Представителите на организацията от Русе, Варна, Бургас и София преминаха през основните теми на работа и заедно разгледаха най-актуалните казуси.

image1

Във фокуса на срещите бе работата с младежи в рамките на програма „Дом Възможност“, както и работата с малки деца и техните семейства в уязвими общности по програмата на ФСПВ за ранно детско развитие.

image3

image4

Освен за практична работа по казуси, служителите на фондацията отделиха време и за по-детайлно разглеждане на комуникационните процеси вътре и извън организацията.