Първа родителска среща за годината в ЦОП Светоглед

Първата родителска среща след старта на новата учебна година в центъра за обществена подкрепа бе уважена от по-голямата част от родителите, които, заедно с децата си, се възползват от социалната услуга в квартала.
??????????
Освен членовете на екипа на центъра, активно участие в срещата взе и гост лекторът Д-р Иванова от Столичната регионална здравна инспекция. Д-р Иванова обърна внимание на теми, важни за здравето на децата, като хранене, ваксини, справяне с паразити, а родителите имаха възможност да получат отговор на въпросите, които ги интересуват.
??????????
След здравната дискусия, родителите и екипът на център „Светоглед“ поговориха също и за учебно-възпитателната дейност на децата от първа, втора и трета група с фокус върху редовното посещение на занятия и съвместната работа на екипа със семейството относно правилния български език и взаимоотношенията на децата.