Център „Светоглед” приветства с усмивки

Първият работен ден в Център за обществена подкрепа „Светоглед” бе посрещнат традиционно – с поливане с вода за късмет, много цветя и надежда за една още по-успешна година за децата в ромския квартал и техните родители.

За равносметката от изминалите две години и предстоящото в център „Светоглед”  споделя Анна Илиева, координатор програма „Ранно детско развитие в уязвими общности” към ФСПВ.

DSC_0039 - Copy

Трудно ми е да обобщя какво свършихме като екип през изминалите две години. Случиха се толкова много неща – основахме този център, базиран на програмата за „Ранно детско развитие в уязвими общности”, работихме за популяризирането му в общността, сред родителите и семействата, които реално имат необходимост от тази услуга. За две години всъщност работихме с две групи деца – по една за всяка година. Работата се случва по одобрената програма на МОН, по всички учебни дейности, заложени от учебното съдържание. Смеем да се похвалим, че за изминалата година имаме 11 записани деца в училище, което означава, че сме успели да мотивираме както децата, така и родителите, защото включването в учебната система касае и двете страни.

DSC_0029

DSC_0069 - Copy

Но не всичко се измерва в цифри. За нас изключително важна е промяната, която виждаме в децата, в тяхното поведение, познания, в това число и езикови умения. Голяма част от децата идват със сериозни затруднения както с българския език, така и чисто поведенчески. Работата с педагог развива много уменията им, помага и на родителите да осъзнаят важността на образованието, тъй като редовно се провеждат и разговори с тях. Самите родители виждат промяната в децата си, гордеят се с тях и техните постижения.   

Задачите на центъра са много и може би дори бих ги нарекла амбициозни, но, най-общо казано, работим за развитието на общността в квартала с фокус върху превенцията на отпадане на малките деца от образователната система. Помагаме за изграждане на доверие и заздравяване на връзката  между семействата в общността, организирането на локални дейности и кампании, подкрепяме хората, когато имат нужда от съдействие за изготвяне на различни типове документация, организираме събития за децата и семействата им в центъра. Разбира се, голяма част от работата ни е на терен, като подпомагаме и в осъществяването на качествен диалог между общността и местните институции.

DSC_0041

Макар занятията да не започнаха на 15 септември, духът на първия учебен ден развълнува както семействата, така и служителите на социалната услуга.

Център за обществена подкрепа „Светоглед” има много важна мисия – тук децата  получават  възможност за адаптация към учебния процес , за да може, когато започнат училище, да бъдат на нивото на техните връстници от български  произход. В центъра децата се учат на правилно поведение, здравословни навици, както и какво означава да бъдеш част от колектив и дори се стараем да поставяме основите на музикалната им култура.

За тази година си поставяме още две цели, извън работата с малки деца – задълбочаване на работата с родители, както и обхващане на деца в училищна възраст.