„Осинови си къща” – Информационна среща

logo-bg2                                                                   experian_logo

Информационна среща относно първия съвместен проект на глобалния лидер в предоставянето на информация, аналитични  решения  и маркетинг услуги Experian и „Фондация за социална промяна и включване” събра НПО и институции. Освен, че научиха повече за социално отговорната инициатива, представителите от двата сектора обмениха мнение относно ефективността на сътрудничеството между неправителствените организации, държавата и бизнеса и начините за нейното повишаване с фокус върху по-доброто комуникиране на нуждите и резултатите в социалната сфера.

Experian подкрепя „Фондация за социална промяна и включване” чрез финансиране на къща от семеен тип „Дом Възможност“, в която са настанени младежи, напуснали специализирани институции за деца, лишени от родителска грижа. Благодарение на съвместната инициатива, фондацията успява да покрива частично разходите по поддържането на второто си наблюдавано жилище в София за период от една година.

Инициативата подпомага издръжката на 6-ма младежи, израснали без родителска грижа, провеждането на 2 образователни обучения в разширен формат с по 30 бенефициента от уязвими общности.

Освен финансовата подкрепа, фондацията, която работи с младежи от специализирани институции от 2008-а година насам, разчита на партньорите си от Experian и за подкрепа под формата на менторство и доброволчество.

Мрежата от наблюдавани жилища „Дом Възможност”, която „Фондация за социална промяна и включване” управлява, предоставя не просто подслон на младежи, напускащи специализираните институции за деца, лишени от родителски грижи, но и изключителна подкрепа в намирането на работа, развиването на социални и трудови умения у младежите и умения за справяне в „реалния” живот след дома за деца. Фондацията ръководи 5 такива наблюдавани жилища в страната – във Варна, Бургас, Русе, София (жк Дружба и Люлин).

Повече от 130 младежа са преминали през програма „Дом Възможност” от стартирането на програмата през 2008-а година насам. От тях 63% са започнали работа, 27% са задържали работата си след първите 6 месеца, 74% са подобрили социалните си умения, 25% са повишили образователната си степен, 60 % са изградили позитивни връзки с членове на местната общност чрез програмата, 78% имат място за живеене след приключване на програмата, 100% са запазили и подобрили здравословното си състояние.

За да научите как можете да подкрепите ФСПВ, свържете се с екипа на фондацията на office@fcibulgaria.org или на телефон  0878 664 851.