335 раници с училищни пособия раздаде „Фондация за социална промяна и включване”

Фондацията партнира на местно ниво в кампанията на “School in a bag” на Piers Simon Appeal (PSA) 

Според данни на УНИЦЕФ, 20% от децата по света никога няма да ходят на училище.

“School in a bag” (“Училище в чанта”) е кампания на британската благотворителна организация „The Piers Simon Appeal” (PSA), която предоставя просто решение за подкрепа на бедни деца, деца сираци, уязвими деца и деца, засегнати от бедствия по целия свят.

sc2

Всяка ученическа раница, която бива предоставена в рамките на кампанията, е пълна с канцеларски материали, учебни ресурси и прибори за хранене, които позволяват на децата да пишат, рисуват, оцветяват, пресмятат, изразяват себе си и, преди всичко, да учат.

Достъпът до образование и социално включване е основно направление в работата на  „Фондация за социална промяна и включване”. Организацията подкрепя инициативата, поради споделеното убеждение, че включването в образователнтите процеси на деца от непривилигирован произход е основен елемент на демаргинализацията и техен „паспорт” за живот извън трудности и бедност. Ето защо екипът ни партнира в кампанията и раздаде 335 раници на деца в нужда в различни населени места в района на Бургас, Стара Загора и София.

sc1

*„The Piers Simon Appeal”  е създадена с основната цел да подпомага жертвите на бедствия чрез предоставяне на финансова подкрепа на общности и благотворителни организации, работещи в центъра на бедствия.