Experian подава ръка на „Фондация за социална промяна и включване“

logo-fsci-bg3          experian_logo

Проект „Осинови си къща“

Първият съвместен проект на глобалния лидер в предоставянето на информация, аналитични  решения  и маркетинг услуги Experian и неправителствената организация е вече факт.

Experian  се включва с подпомагане на фондацията чрез финансиране на къща от семеен тип „Дом Възможност“, в която са настанени младежи, напуснали специализирани институции за деца, лишени от родителска грижа. Благодарение на съвместната инициатива, фондацията ще успява да покрива частично разходите по поддържането на първото си наблюдавано жилище в София за период от една година.

20170221 Julti stotinki 002

Инициативата ще подпомогне издръжката на 6-ма младежи, израснали без родителска грижа, провеждането на 2 образователни обучения в разширен формат с по 30 бенефициента от уязвими общности.

Освен финансовата подкрепа, фондацията, която работи с младежи от специализирани институции от 2008-а година насам, ще разчита на партньорите си от Experian и за подкрепа под формата на менторство и доброволчество.

20170221 Julti stotinki 006

Мрежата от наблюдавани жилища „Дом Възможност”, която „Фондация за социална промяна и включване” управлява, предоставя не просто подслон на младежи, напускащи специализираните институции за деца, лишени от родителски грижи, но и изключителна подкрепа в намирането на работа, развиването на социални и трудови умения у младежите и умения за справяне в „реалния” живот след дома за деца. Фондацията ръководи 5 такива наблюдавани жилища в страната – във Варна, Бургас, Русе, София (жк Дружба и Люлин).

20170221 Julti stotinki 011

Повече от 130 младежа са преминали през програма „Дом Възможност” от стартирането на програмата през 2008-а година насам. От тях 63% са започнали работа, 27% са задържали работата си след първите 6 месеца, 74% са подобрили социалните си умения, 25% са повишили образователната си степен, 60 % са изградили позитивни връзки с членове на местната общност чрез програмата, 78% имат място за живеене след приключване на програмата, 100% са запазили и подобрили здравословното си състояние.

Включи се и ти! За да научите как можете да подкрепите ФСПВ, посетете сайта на фондацията или се свържете с екипа на office@fcibulgaria.org или на телефон  0878 664 851.