Балканска конференция 2017

Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Молдова, Македония, Сърбия, Гърция, Великобритания – проблемът на напускащите социални институции е все така актуален.

14 13

За трета поредна година „Фондация за социална промяна и включване“ събра 60 представители на различни неправителствени организации от Балканите с цел обмяна на опит по Програмата за развитие на фондацията с фокус върху успешните модели на ФСПВ и тяхното репликиране в региона.

12 15

Акценти на конференцията тази година бяха интервютата с бивши и настоящи участници в Програма „Дом Възможност“, приносът на българския бизнес към работата на организацията, защо бизнесът подкрепя проектите на ФСПВ , както и развитието на партньорите на ФСПВ от други страни на Балканите. Семинарите предоставиха добра възможност да задаване на въпроси, обмяна на идеи и опит и споделяне на добри практики между участниците.

За повече информация относно Програмата за развитие на ФСПВ, кликнете тук.