Световния ден за борба със СПИН в ЦОП „Светоглед“

В края на миналата седмица, юношеската група в център за обществена подкрепа „Светоглед“ отбеляза Световния ден за борба със СПИН.

??????????

Момичетата и момчетата, които имат редовни срещи в центъра на фондацията, научиха повече за синдрома на придобитата имунна недостатъчност, начините за предаване на болестта и възможностите за предпазване от заразяване. Заедно с екипа на центъра, групата изработи и лентички, символизиващи съпричастността към кампанията за борба с коварната болест.

??????????

Центърът за обществена подкрепа в кв.Факултета е първият център по програма „Ранно детско развитие в уязвими общности“ на ФСПВ. Посредством програмата, фондацията работи превантивно по отношение на ранното отпадане от образователната система на деца в уязвими общности и всички негативни за развитието на децата последици, свързани с това.