ФСПВ с проект към Air Liquide Foundation

air liquide logo

Фондацията отново спечели подкрепа за психосоциалния си център в София

ФСПВ кандидатства и спечели продължаващо финансиране към Air Liquide Foundation, което дава възможност на вече работещия проект „Иновативен подход при съчетаването на социални услуги и предприемачество – Център „Възможност”” да продължи да функционира още 5 месеца, в които активно да помага на хората в риск от бедност и младежи, напускащи социалните институции да направят своя преход към достоен и независим живот.

Спечеленото финансиране включва не само поддържане на основната дейност на психосоциалния център, но и обзавеждане за центъра, както и подкрепа за доразработване на социалното предприятие на фондацията – „Работилница за сапуни – HOPe SOAP“.

Основният фокус на работа в психосоциален център „Възможност“ пада върху:

 • Консултиране, пренасочване и придружаване на клиентите на центъра;
 • Развитие на социални и трудови умения чрез работа в социалното предприятие за производство на сапуни на ФСПВ;
 • Повишаване на знанията и уменията на младежите чрез провеждане на обучения в няколко ключови области: социални умения, търговски умения, личностно развитие и обучение за търсене, намиране и задържане на работа;
 • Създаване и поддържане на мрежа от заинтересовани страни – НПО сектор, държавни институции и бизнес организации.

За двете години, в които център „Възможност“съществува, успя да постигне впечатляващи резултати:

 • Обучени 114 бенефициенти по програми на психосоциален център (много от тях са преминали през повече от 1 обучение);
 • 2719 бр. произведени и разпространени сапуни;
 • 18 сключени партньорства в три ключови направления – държавни институции, бизнеса и НПО;
 • Създаден електронен магазин за разпространение на продукцията от социалната работилница;
 • Изработен систематизиран наръчник за работа и управление на психосоциален център;
 • Създадени 4 обучителни модула за работа с целевите групи в социалния център;
 • Проведени 5 броя изнесени обучения;
 • 16 души са били пренасочени за настаняване, а същият брой са започнали работа с наша помощ;
 • Създадена електронна страница/платформа;
 • Изработен систематизиран пакет с документи, описващ процесите на работа в психосоциалния център/модел за предоставяне на социални услуги в общността с референции към съществуващи резидентни и др. услуги;
 • Популяризиране на проблемите на целевите групи сред по-широката общност и мрежите по проекта;
 • Подобряване на достъпа до обучение и трудов пазар на представители от целевите групи.

По тази причина, поставените цели за идните 5 месеца също са амбициозни:

 • 15 консултирани клиента;
 • 6 групи с по минимум 4 участника;
 • 4 нови партньорски организации;
 • Продажба на производството от социалното ни предприемачество.

*Център „Възможност”” залага на новаторски подход за предоставяне на услуги, чиито краен резултат е подобряване на благосъстоянието на представители от целевите групи.

**От създаването си през 2008-а година, Air Liquide Foundation работи за окуражаването и развитието на филантропски инициативи с фокус върху опазването на околната среда и живота.

***Научете повече за психосоциален Център „Възможност””  на www.vazmojnost.com

****Научете повече за  Air Liquide Foundation