HOPe SOAP скоро и онлайн

Ръчно изработените сапуни HOPe SOAP, които младежите от Програма „Дом Възможност“ произвеждат, скоро ще могат да бъдат закупувани и онлайн. Фондацията вече активно работи по реализирането на идеята за онлайн магазин и разчита това да улесни потребителите, предоставяйки им бърз достъп до разнообразните продукти на бранда.

ds

Социалното предприятие, наречено „Работилница за сапуни – HOPe SOAP“ е част от програма „Дом Възможност“ от 2012 година насам и, освен че осигурява възможност за достойни доходи на младежите от програмата, предприятието ангажира времето им с продуктивна дейност, носи им чувство за принос и същевременно развива уменията им за справяне в обществото.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация за социална промяна и включване и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“