HOPe SOAP и тази година с пролетни нотки

Младежите от Програма „Дом Възможност“ отново зарадваха клиентите на социалното си предприятие със свежи пролетни сапуни

И тази година младежите от Програма „Дом Възможност“ на „Фондация за социална промяна и включване“ изненадаха служителите на голяма международна компания с тематични Пижо и Пенда. Сапунчетата с форма на емблематичните първомайски образи донесоха много усмивки на базара на компанията, на който HOPe SOAP намира място за поредна година.

cocacola1 cocacola2 cocacola3

Освен на базара на международната компания, във вчерашния ден ръчно изработените HOPe SOAP сапуни бяха представени и на церемонията по награждаване за „Най-добър бизнес план на неправителствена организация“ – конкурс, който е част от Програмата за социално предприемачество, реализирана от Българския център за нестопанско право и Фондация УниКредит с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

За повече информация за „Работилница за сапуни – HOPe SOAP“, кликнете тук.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация за социална промяна и включване и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“