Близо 1 600 сапуна са произвели младежите в център „Възможност“

Равносметката за изминалите 12 месеца: общо 1549 сапуна в десетки форми, цветове и аромати, съобразени с желанията на клиента, са произведени в психо-социалния център на „Фондация за социална промяна и включване“.

С откриването на Център „Възможност”, социалното предприятие „Работилница за сапуни – HOPe SOAP“ се измести в изключително подходящото за целта пространство на центъра и така производството на сапуни и социалният център се сляха в едно с цел постигане на още по-голям ефект за целевите групи/клиентите на услугата. Откриването на центъра стана факт през декември 2014г. и се реализира като част от проекта „Иновативен подход при съчетаването на социални услуги и предприемачество”.

soaps BOUTIQUE FIORE 61

За малко повече от година, десетки младежи, израснали в домове за деца и хора в риск от бедност преминаха през обучителния модул за производство на сапуни и изграждане на продажбени умения.

Освен всичко останало, получихме и подкрепа – партньорствата с други организации и бизнеси са изключително ценни в осъществяването на директните продажби на продукта. Благодарение на тези партньорства, ръчно изработените сапунчета достигнаха до 17 коледни, фирмени и други базари, няколко сватбени тържества, магазини за сувенири и цветя, бяха оставени и под немалко елхи като коледен подарък.

career 01

Статистика за „Иновативен подход при съчетаването на социални услуги и предприемачество – Център „Възможност”” от декември 2014-а досега:

  • общ брой консултирани младежи, израснали в специализирани институции за деца, лишени от родителски грижи и хора в риск от бедност: 77;
  • общ брой партньори в рамките на проекта: 16;
  • работни позиции, осигурени през проекта: 21;

За повече информация за Център „Възможност” и всички обучителни модули, включени в програмата, посетете vazmojnost.com.

За повече информация за „Работилница за сапуни – HOPe SOAP“, кликнете тук.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация за социална промяна и включване и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“