Операция „Жълти стотинки“ в подкрепа на програма „Дом Възможност“ (2014 – 2015)

Операция “Жълти стотинки” е национална дарителска кампания на VIVACOM в полза на младежи, лишени от родителска грижа, които са навършили 18 години и са принудени да напуснат институциите. Кампанията има за цел да събере средства за създаването на защитено жилище в София, което ще даде временен подслон, подкрепа в намирането на работа и пълноценното включване в българското общество на част от тези младежи.