„HOPe SOAP“ на фестивала в Беглика

Ръчно изработените сапуни ще бъдат изложени на колоритния фестивал от 28-ми до 30-ти август

beglika4

Сапуните „HOPe SOAP“, които младежите от програма „Дом Възможност“ произвеждат, тази година ще намерят своето място на родопския фестивал. Разнообразната продукция ще бъде презентирана пред гостите на фестивала като пример за успешно социално предприятие. Освен информация за работилницата и същинския процес на изработване на продуктите, посетителите на феста ще получат и възможност да закупят от симпатичните сапуни.

„Работилница за сапуни – HOPe SOAP“ е част от програма „Дом Възможност“ на „Фондация за социална промяна и включване“ от 2012 година насам. Работата по производството на сапуни е изключително подходяща за младежите, които често не успяват да се реализират на пазара на труда. Тази дейност ангажира времето им с продуктивна дейност, дава им чувство за принос, развива уменията им за справяне и им осигурява възможност за достойни доходи.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация за социална промяна и включване и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“