Младежи от Социален Център „Възможност“ в столицата произвеждат мартенски сапуни

Нестандартните Пижо и Пенда ще бъдат продавани на благотворителния базар на служителите на Кока-Кола ХБК България в края на месеца

„Фондацията за социална промяна и включване” ще се включи в благотворителния базар на Кока-Кола ХБК България, организиран по повод на един от любимите празници на българи – Баба Марта.

Пижо и Пенда няма да бъдат изработени от вълна или прежда – решиха младежите, които са част от програма „Социален Център „Възможност””. Младите хора избраха по-нестандартен подход – вместо мартеници, ще произвеждат сапуни  в цветовете на първа пролет – бяло и червено.

    

Социалният център, в който младежите произвеждат сапуни, отвори врати през ноември 2014г. – в рамките на програмата, групи от до десет младежа преминават през общо 5 обучителни модула: първи Мотивационен модул, за който са предвидени общо 10 астрономически часа, и 4 други модула, всеки от които се състои от 10 часа, посветени на теория и 30 часа, в които младежите и техните обучители ще се фокусират върху практическата страна на нещата.

Центърът вече може да се похвали с две групи, първата от които вече се обучава по модул „изработка на сапуни”. Втората стартирала група пък е достигнала до модулът, в който младите хора, излезли от институции за деца, лишени от родителска грижа и хората в риск от бедност, се обучават в базови умения за търсене и кандидатстване за работа.

 

За повече информация за центъра и включване в програмата (обученията са абсолютно безплатни), свържете се нас чрез e-mail(d.gadjurova@fscibulgaria.org) или на телефон +359 878 613 853. 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондацията за социална промяна и включване и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.