Футболно лято в Бойчиновци

  • Футболно лято в Бойчиновци
  • Футболно лято в Бойчиновци
  • Футболно лято в Бойчиновци
  • Футболно лято в Бойчиновци
  • Футболно лято в Бойчиновци
  • Футболно лято в Бойчиновци
  • Футболно лято в Бойчиновци

„Фондация за социална промяна и включване“, в партньорство с Трасъл Тръст, Великобритания, организира летен футболен лагер за младежите от програма „Дом Възможност“ и младежите от поправителен дом Бойчиновци.

Идеята е младежите, участващи в програма „Дом Възможност“ да се опознаят и да могат да се изграждат нови качества у тях.

В програмата – освен футболните срещи, водени от доброволци от Великобритания – са включени и дискусии на различни теми.