Образование и обучение

Защо е важно средното образование?

Според закона в България е задължително да завършиш Основно образование – до 8-ми клас. То е и безплатно. Средното образование е по желание. То обаче също е много важно и е безплатно.Ако искаш да си намериш хубава работа, твоят работодател ще очаква да имаш завършено средно образование и взети матури.

ВАЖНО! Не може да вземеш Шофьорска книжка ако нямаш средно образование!

Как да завършиш средното си образование?

Почти във всеки град в България има гимназия, в която можеш да завършиш средното си образование. Гимназиите биват:

·         Професионални гимназии – те предлагат обучение по даден занаят, който после ти служи за започване на работа;

·         Езикови гимназии – те се съсредоточават върху преподаване на чужди езици, български, литература и понякога история;

·         Природо-математически гимназии – там най- важните предмети са математиката и науките като физика, химия, биология.

Ако работиш или имаш нужда да работиш, за да се издържаш, можеш да запишеш така наречената „самостоятелна форма на обучение“. Тя има своите предимства, но и недостатъци. Ето някои от тях:

Предимства Недостатъци
Имаш повече свободно време По- трудно усвояване на материала
Имаш възможност да работиш Не познаваш преподавателите и техните изисквания
Можеш сам да избираш кога да учиш Реално нямаш съученици, с които да си помагате
  Нямаш възможност да изкарваш добри оценки с участие в час
  Скучно е да учиш сам

Матура

Матурата е изпит, който трябва да вземеш (с оценка поне среден 3), за да ти се признае средното образование. Дори да си взел всички изпити от курса на обучение, трябва да вземеш и две матури – една по български език и литература и една по избор. Матура има по следните предмети:

·         Български език и литература – задължителна;

·         Чужд език;

·         Математика;

·         Философия;

·         История и цивилизация;

·         География и икономика;

·         Физика и астрономия;

·         Биология и здравно образование;

·         Химия и опазване на околната среда.

Освен, че ти осигурява средното образование, оценката от матурата могат да ти послужат и за кандидатстване във висше учебно заведение (университет, колеж и т.н.).

Друго име, което се използва за матурата е Държавен зрелостен изпит (ДЗИ).

Повече за матурите може да намериш тук: http://www.zamaturite.bg/

 

Допълнителни квалификации и курсове

Независимо дали имаш средно образование или не, на пазара има множество професионални и непрофесионални курсове. Повечето от тях се заплащат. Ако си безработен и регистриран в бюрото по труда, имаш право на различни безплатни курсове,  които да ти помогнат след това за намиране на работа.

СЪВЕТ: Ако си приключил с образованието в училище, независимо дали имаш диплома за средно образование или не, запиши се в бюрото по труда. Повече информация можеш да намериш в раздел: Търсене на работа.