Общини и агенции

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕАГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФСПВ е лицензиран доставчик на услугите:
Наблюдавано жилище за възрастни хора – удостоверение с номер 873 – 01 от 19.03.2014 г.
Център за настаняване от семеен тип за деца – удостоверение с номер 873 – 02 от 19.03.2014 г.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТОДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ФСПВ е лицензиран доставчик на услуги за деца – Лиценз с номер 0613 от 04.01.11 г. до 04.01.14 г.

ОБЩИНА ГАБРОВООБЩИНА ГАБРОВО

ФСПВ е партньор на Общината за предоставяне на услуга Център за настаняване от семеен тип в гр. Габрово, както и по програма „Дом възможност“, за която Община Габрово предоставя на ФСПВ помещение за безвъзмездно ползване за срок от 10 години, считано от юни 2010.

logo sf logo_sofia_2018_big

ОБЩИНА СОФИЯ

Дирекция „Социални дейности“

Предоставя безвъзмездно за ползване за срок от 5 години общинска собственост, в която се помещава „Дом Възможност“, София. Заповед СО-РД-565-17/26.7.2013

ОБЩИНА СОФИЯ

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община

 Стратегическа цел: Втора стратегическа цел

Програмен приоритет: Проекти, свързани със спорт в свободното време за деца и ученици – програма „Ваканция“

През 2018-а година Столична община предостави финансиране в размер на 1813 лв. за частично покриване на разходите по летен лагер „Футболно лято в Бойчиновци“.