Общини и агенции

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕАГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФСПВ е лицензиран доставчик на услугите:
Наблюдавано жилище за възрастни хора – удостоверение с номер 873 – 01 от 19.03.2014 г.
Център за настаняване от семеен тип за деца – удостоверение с номер 873 – 02 от 19.03.2014 г.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТОДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ФСПВ е лицензиран доставчик на услуги за деца – Лиценз с номер 0613 от 04.01.11 г. до 04.01.14 г.

ОБЩИНА ГАБРОВООБЩИНА ГАБРОВО

ФСПВ е партньор на Общината за предоставяне на услуга Център за настаняване от семеен тип в гр. Габрово, както и по програма „Дом възможност“, за която Община Габрово предоставя на ФСПВ помещение за безвъзмездно ползване за срок от 10 години, считано от юни 2010.

logo sf

ОБЩИНА СОФИЯ

Дирекция „Социални дейности“

Предоставя безвъзмездно за ползване за срок от 5 години общинска собственост, в която се помещава „Дом Възможност“, София. Заповед СО-РД-565-17/26.7.2013

ОБЩИНА СОФИЯ

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община

 Стратегическа цел: Втора стратегическа цел

Програмен приоритет: Проекти, свързани със спорт в свободното време за деца и ученици – програма „Ваканция“

През 2017-а година Столична община предостави финансиране в размер на 1813 лв. за частично покриване на разходите по летен лагер „Футболно лято в Бойчиновци“.