Контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

ул. „Аксаков“ 11, ет. 2, ап. 9
София 1000
office@fscibulgaria.org

Теодора Колева
Изпълнителен директор
t.koleva@fscibulgaria.org
0878 664 858

Николай Златев
Ръководител направление социални дейности
n.zlatev@fscibulgaria.org
0878 613 858

Боряна Маджова

Координатор програма“Дом Възможност“

b.madzhova@fscibulgaria.org

0879 325 267

Георги Колев

Мениджър Бизнес развитие

g.kolev@fscibulgaria.org

087 773 3220

Счетоводен отдел
accountant@fscibulgaria.org

ПРОГРАМА „РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В УЯЗВИМИ ОБЩНОСТИ“

Теодора Колева
t.koleva@fscibulgaria.org
0878 664 858

„ДОМ ВЪЗМОЖНОСТ” РУСЕ

Марияна Димитрова
0878 662 672
m.dimitrova@fscibulgaria.org
гр. Русе, ул. „Матей Попов” 6

„ДОМ ВЪЗМОЖНОСТ” СОФИЯ

Стоян Стоянов
0878 662 858
s.stoianov@fscibulgaria.org
гр. София, ж.к Люлин-10, бл.105, вх. Г, ет.1, ап. 80

„ДОМ ВЪЗМОЖНОСТ” БУРГАС

Жельо Желев
0876 367 815
j.jelev@fscibulgaria.org

гр. Бургас, кв. Възраждане

ул.“Александър Стамболийски“ 21, ет.5

„ДОМ ВЪЗМОЖНОСТ“ ВАРНА

Надя Георгиева

0879 325 416

varna@fscibulgaria.org

гр.Варна, ул.Странджа 22,

ет.3, ап.61